Sudski tumač, NEMAČKI - ENGLESKI

zORICA RAKIĆ

Kvalitetan prevod nemački i engleski jezik

 

Sudski tumač nemački - engleski jezik Zorica Rakić. Školovana u Nemačkoj sa višegodišnjim sikustvom. Brza usluga prevođenja tekstova uz poštovanje rokova, privatnosti i svih vaših zahteva.
Cena već od 800 dinara.
Preciznost koja se podrazumeva.
Prevođenje dokumenata:

Prevod sa nemačkog i engleskog

 • svih stručnih oblasti,
 • strane penzijske dokumentacije,
 • zvaničnih dokumenata,
 • poslovne dokumentacije,
 • sudskih dokumenata,
 • medicinskih dokumenata
 • ličnih dokumenata.

Prevod na nemački i engleski

 • školske dokumentacije,
 • prevod policijskih potvrda,
 • uverenja i izveštaja,
 • dokumentacije o motornim vozilima,
 • poslovna korespodencija,
 • izjava saglasnosti.

Prevodi dokumenata sa Apostille pečatom

 

Apostille predstavlja sudsku overu dokumenta, t.j. overu autenticnosti dokumenta ili potvrdu da je dokument original da nije falsifikat. Usvojen je internacionalno po Haskoj konvenciji iz 1961. Godine i vazi generalno za Evropu i Ameriku i mozda jos neku zemlju pored toga. Kada se jednom stavi na document to je dozivotno odn.dok ste u posedu tog dokumenta. Takodje kada document sadrzi Apostille on cini sastavni deo tog dokumenta I treba ga prevesti. Austrija se zemlja sa kojom imamo sporazum o tome da se medjusobno ne zahteva overa Apostille pecatom ali se moze traziti overa fotokopije od strane javnog beleznika uz prevod dokumenta. U svakom pojedinacnom slucaju treba pitati kakva se overa trazi za pojedina dokumenta.

 

Pored ovog nacina overe dokumenta sudskim putem postoji I nacin koji se zove “cela legalizacija”. To vazi za sve gore nepomenute zemlje. Malo je komplikovanija overa I prvi korak predstavla overa u sudu, zatim overa u Ministarstvu pravde, u Ministarstvu inostranih poslova I na kraju u ambasadi odredisne zemlje.

 

Sudska overa dokumenata se po zakonu vrsi u mestu izdavanja dokumenta. Znaci ako je document izdat u Beogradu, overa se vrsi jedino i iskljucivo u Prvom osnovnom sudu u Beogradu, u Bulevaru Nikole Tesle 42. Uz original dokumenta potrebno je poneti I jednu fotokopiju dokumenta koja ostaje u sudu. Overa se zakazuje. Taksa se placa po dokumentu na licu mesta. Ako je dokument izdat npr. u Zrenjaninu, overa se vrsi u Osnovnom sudu u Zrenjaninu itd.

 

Zakazivanje overe Apostille peČatom

mozete zakazati pozivom na broj telefona 011 655-3724.

 

uSLUGA PREVODA TEKSTOVA

NEMAČKI - SRPSKI - ENGLESKI

sudski tumač nemački srpski prevod

Prevod - Nemačko-Srpski

Prevodjene svih vrsta stručnih, zvaničnih, poslovnih i ličnih dokumenata za Nemačku, Austriju, Švajcarsku...

sudski tumač engleski srpski prevod

PREVOD - Engleski-Srpski

Prevodjene svih vrsta stručnih, zvaničnih, poslovnih i ličnih dokumenata za englesko govorno područje

sudski tumač nemački engleski prevod

PREVOD - Nemačko-Engleski

Prevođenje svih vrsta dokumenata i materijala sa jednog stranog na drugi strani jezik


Prevodi sa overom sudskog tumača

Overa ovlašćenog sudskog prevodioca garantuje da su prevodi istovetni su sa originalom i imaju pravnu valjanost.

Prevodi bez overe sudskog tumača

Predstavlja prevode dokumentacije i materijala za koje se ne zahteva garancija i overa sudskog prevodioca.

Izlasci na teren

Kod notara, kod matičara za potrebe venčanja, priznavanja dece, itd.

Cenovnik prevodilačkih usluga

Za tačnu cenu Vašeg prevoda molimo Vas da nas kontaktirate

Cena prevoda sa/na nemački

od 800 din. po stranici

Cena po 1 prevodilačkoj stranici

Moguć popust na količinu

Izlazak na teren se doplaćuje

Cena prevoda sa/na engleski

od 800 din. stranica

Cena po 1 prevodilačkoj stranici

Moguć popust na količinu

Izlazak na teren se doplaćuje

Cena overe sudskog tumača

od 900 din. po pečatu

Cena po 1 dokumentu

Moguć popust na količinu

Izlazak na teren se doplaćuje

Česta Pitanja

Sve što Vas zanima o prevodima overama dokumenata

 

Kod odredjivanja cene za prevod uzimaju se u obzir sledeći prametri:

 • složenost - stručnost teksta datog na prevođenje
 • broj strana dostavljenog teksta - veći broj stranica za prevođenje znači nižu cenu
 • hitnost prevoda - rokovi
 • format dostavljenog teksta (na papiru, skeniran, poslat online u el. formatu)
 • da li je potrebna korekcija teksta - lektura
 • da li je potreban izlazak na teren


 

U našem dosadašenjem radu tekstovi za prevod su nam dostavljani na najrazličitije načine. Pored najzatupljenijeg slanja dokumenata - textova online dobijali smo tekstove i postom, na CD-u i USB-u, linkve ka sajtovima...

 

Najpoželjije slanje tekstova

 

Slanje tekstova i prevod u našoj firmi obično se obavlja na sledeći način:

 • Prvi kontakt i okvirni dogovor sa klijentom telefonom ili e-mial-om
 • Klijent šalje upit na e-mail u kome se nalazi tekst za prevod
 • Posle pregleda teksta i procene šaljemo Vam tačnu cenu prevoda i rok završetka
 • Ukoliko Vam cena i rokovi odgovaraju dogovaramo se o načinu plaćanja
 • Po završrtku prevoda teksta i evidentiranju Vaše uplate šaljemo Vam prevod na e-mail adresu
 • Ukoliko je prevod zahtevao i overu sudskog tumača dokument Vam šaljemo poštom

 

 

Tačna definicija prevodliačke stranice ne postoji, recimo da je ona merna jedinica koju koriste skoro sve firme koje se bave prevodom tekstova.

Cena prevoda se određuje prema broji prevodilačkih stranica u dostavljenom tekstu.

Jednom prevodilačkom stranicom se smatra stranica koja ima 1800 karaktera sa razmacima.

 

 

Iako se ovim poslom bavimo dugi niz godina i znamo za koja je dokumenta potrebna overa, naš savet je da uvek proverite. Zašto bi plaćali skuplji prevod teksta sa overom ukoliko to nije neophodno. Pozovite instituciju i raspitajte se da li je potrbna overa sudskog tumača ili ne.

Neki od dokumenata za koje znamo da je potrebna overa sudskog tumača:

 

 • Stanja raznih bankovnih računa i izvodi
 • Razna pravna dokumenta ( tužbe, izjave, punomoćja, potvrde, zapisnici)
 • Medicinski izveštaji, sertifikati, rešenja
 • Izvodi iz matične knjige rođenih, venčanih , umrlih
 • Svedočanstva, uverenja o položenim ispitima, diplome
 • Boravišne dozvole, radne dozvole, vozačke međunarodne dozvole, pasoši, lične karte
 • Razna poslovna dokumenta

 

Sudski tumač Blog

Textovi iz sveta sudskih tumača

Kontaktirajte nas:

Sudski tumač Zorica Rakić

 zorica-r@eunet.rs

 011 3065540 
011 3065541 
064 271 3422

Radno vreme:

Pon. - Pet.: 09.00am - 15.00pm
Subotom po dogovoru

 

Sarajevska 9

Milentija Popovića 32