PRIZNAVANJE  INOSTRANIH  PRESUDA

Prevod i overa sudskih presuda

 

Vaša presuda doneta u inostranstvu ne važi u Srbiji automatski. Ona mora biti prvo priznata od strane našeg suda.

Da bi bila priznata od strane našeg suda original presude na stranom jeziku mora biti pravosnažan i legalizovan, znači overen za inostranstvo (Apostille pecatom ili celom legalizacijom). To su stvari koje morate obaviti u zemlji u kojoj je presuda doneta.

Potom ista presuda treba da se prevede I preda na priznavanje Višem sudu u Beogradu (Palata pravde) ili u Vašem mestu prebivališta u Srbiji. Uz prevode presude i njenog originala sudu se prilaze i uverenje o državljanstvu, fotokopija lične karte ili pasoša i ispunjen obrazac. Ako taj posao za Vas obavlja neko drugi, onda je obavezno i punomoćje. Naravno i dokaz o plaćenoj taksi.

Po odluci suda dostavlja Vam se rešenje o priznavanju ili nepriznavanju presude na Vašu adresu u Srbiji. Sa navedenim sudskim rešenjem možete otići onda kod matičara npr. i dati da se upiše Vaš razvod braka i onda dobiti dokumenta za ponovno zaključivanje braka.

To navodim jer su presude o razvodu braka najčešće ali naravno da ima i drugih stvari koje onda regulišete dobijenim rešenjem o priznavanju inostrane presude.